Llengua i literatura. ANAYA

Libro de texto sobre Lengua y literatura Valenciana de 30 de E.S.O. para la Comunidad Valenciana y Catalana en Baleares. ANAYA Educación.

lareinahungara-elrubencio

Lluites internes, imperis que morien, terres que canviaven d’amo, pensaments i formes de vida que es diluïen a través del temps i que evolucionaven, llengües que acabarien confonent-se per a donar pas a noves llengües i noves cultures, que també s’acabarien fonent i enriquint-se mútuament. Aquesta és la fletxa que vola cap a on apunta l’evolució.

Albert Salvadó. Jaume I el Conqueridor (La reina hongaresa). Ed. Columna.

– – –

Luchas internas, imperios que morían, tierras que cambiaban de dueño, Pensamientos y formas de vida que se diluían a través del tiempo y que evolucionaban, lenguas que acabarían confundiéndose para dar paso a nuevas lenguas y nuevas culturas, que también se acabarían fundiendo y enriqueciéndose mutuamente. Esta es la flecha que vuela hacia dónde apunta la evolución.

Albert Salvadó. Jaume I el Conquistador (La reina húngara). Ed. Columna.

– – –

Les luttes intestines, mourant empires, les terres ont changé de mains, des pensées et des modes de vie qui sont dilués au fil du temps et évoluent, elles finissent langues mélange pour faire place à de nouvelles langues et de nouvelles cultures, ils finissent par fondre et d’enrichir mutuellement. Est-ce la flèche qui vole, elle vole où les points d’évolution.

Albert Salvado. Jaume I le Conquérant (La reine hongroise). Columna Ed.

“Aquesta és l’escola de la meva vida, on he estat feliç” ( Entrevista)

Dolors Martínez ha estat trenta anys mestra del CP Maria Antònia Salvà de Son Sardina. Després de 18 anys com a directora d’aquest centre referent de l’educació pública de l’illa, es jubila.

– – –

“C’est l’école de ma vie où j’étais heureux» (Interview)

Dolores Martinez avait trente chef-d’œuvre CP Maria Antonia Salva Son Sardina. Après 18 ans en tant que directeur du centre pour l’éducation du public au sujet de l’île, prend sa retraite.

 

 

TirsisiFilis-elrubencio

 

(Aquí Tirsis se vol matar)

Filis (impedint a Tirsis): Ah, céssia ta porfia,

Tirsis, què és lo que fas?

Si no vols la mort mia,

detén, detén ton braç!

En alegria muda

ta pena, ton dolor!

Jo me confés vençuda

de ton constant amor.

(…)

Sí, sí, des d’aquest dia

més i més t’amaré,

tu seràs ma alegria,

jo la teua seré.

Joan Ramis. Ègloga de Tirsis i Filis.Los comentarios están cerrados.